تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال ترفندهای زندگی

آموزش بهترین و نایاب ترین مطالب زندگی و بقاء در شرایط سخت با استفاده از جزوات و فیلم های آموزشی
از جهت یابی و زنده متنی در مناطق مختلف گرفته تا تله گذاری و تهیه غذاو.... را از ما یاد بگیرید

91

آموزش

نام کاربری : iransurvival@