تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال تریبون مستضعفین

کانال تریبون مستضعفین، نگاه انتقادی تحلیلی به مسائل روز کشور با قلم تحلیلگران و پژوهشگران جوان و همچنین بهره گیری ازطرح پرسش و پاسخ با شخصیتهای مطرح نظام دارد.

23

اخبار

نام کاربری : teribon_mostazaafin@