تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال تست علمی نرم افزار

این کانال یک کانال مهندسی تست نرم افزار بوده و در راستای ارتقاء آگاهی از دانش، تکنولوژی، نوآوری، اخبار، منابع علمی و همایشها در حوزه های مختلف تست نرم افزار تاسیس شده است

13

تکنولوژی و فناوری

نام کاربری : scientific_software_testing@