تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال تقویم تاریخ

وقایع نگاری تاریخ هجری شمسی، هجری قمری و میلادی
هر روز صبح، مهم ترین وقایع تقویم تاریخ آن روز را در کانال *تقویم تاریخ* مطالعه نمایید.

648

اخبار

نام کاربری : history_ch@