تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال تلاوت وتفسیر قران کریم

این کانال درمورد اخبار برنامه ها کرسی تلاوت کا را انجام می دهد

16

مذهبی

نام کاربری : korseetelavatgorgam2@