تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال تنبک نوازان

کانالی برای علاقمندان به تنبک نوازی ؛
این کانالِ تازه تأسیس اهداف خوبی را دنبال مینماید که از جملۀ آن میتوان ؛ پرداختن تدریجی به بیوگرافی وآثار نوازندگان صاحب نام، معرفی آقایان وبانوان نوازنده ومستعد،طرح مباحث آموزشی وفنی درارتباط با تنبک وریتم، تحلیل وبررسی سبکهای مختلف آموزشی ، معرفی مدرسین توانمند درمناطق وشهرهای مختلف، مشاورۀ افتخاری ازطریق ارتباط شخصی ، معرفی شما وآثارتان به علاقمندان،و.......
ازدوستان جهت پیوستن به این کانال دعوت بعمل آورده وورودتان را خیر مقدم وگرامی میداریم.

19

فرهنگی و هنری

نام کاربری : tonbaknavazaan@