تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال تولیدی پارچه رنجبر

در این کانال ما غیر از معرفی انواع پارچه های خود، نکاتی مهم و تاثیرگذار را جهت موفقیت در کسب و کار و زندگی قرار می دهیم.

55

آموزش

نام کاربری : nassaji_ranjbar@