تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال تکسوار جمعه ها

تکسوار جمعه ها
کانالی مهدوی و مذهبی
ارسال مطالب روز درباره مهدویت
آخرالزمان و سینمای یهود
پخش سخنرانی های استاد رائفی پور
و اشعار و تصاویر مرتبط و ارزشی

15

مذهبی

نام کاربری : alfares313@