تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال تکنولوژی پلاس

کانالی در زمینه رشد وآگاهی جامعه

39

تکنولوژی و فناوری

نام کاربری : technologiesplus@