تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال تکنیک های نجات و بقا در طبیعت

آموزش به کمک تصاویر و فیلم در قسمت های مختلف طبیعت ایران.
درگیری با حیوانات خرس و گرگ و...،یافتن آب و غذا در کویر و جنگل و کوه و....فیلتر لجن و ساخت پناهگاه و گره های کوهنوردی خوابیدن رو ی درخت و....

114

گردشگری

نام کاربری : abbasjandaghii@