تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال تیم امنیتی گاردایران

تیم امنیتی گاردایران
لینکس ، متااسپلویت ، سرورهکینگ ، اندروید و ...
ادرس سایت انجمن گاردایران (مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران)
Guardiran.org
منتظر کسانی که به امنیت و ترفند و هک در فضای مجازی اهمیت می دهند هستیم ...

26

تکنولوژی و فناوری

نام کاربری : guardiran_org@