تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال تیکه دار و شاخ

کانالی پر از متن های تـــیکــه دار و شــــاخ

1354

تفریح و سرگرمی

نام کاربری : woundedperson@