تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال جامعه واقتصاددبیرستان

مطالب درسی وسوالات امتحانی دروس اقتصاد،جامعه 1و2وعلوم اجتماعی چهارم دبیرستان

28

آموزش

نام کاربری : jameeh@