تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال جامع

به جای اینکه چند کانال داشته باشید و سرتون شلوغ باشه با یک کانال همه مطالب را بخوانید.
کانال جامع = چند کانال در یک کانال