تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال جدار نی

کانالی متفاوت در زمینه ی شعر، متون ادبی، شعرا و نویسندگان

11

فرهنگی و هنری

نام کاربری : jedareney@