تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال جمله های شاهکار

آشنایی با جمله‌ های سخت و‌ نتراشیده!

185

تفریح و سرگرمی

نام کاربری : nanevisim@