تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال جنبش ممانعت از جنگ با خدا

کانال رسمی جنبش ضد ربا این جنبش مردمی تلاش دارد تا مردم را از ربای سازمان یافته در بانک‌ها و ‹علم› اقتصاد آگاه کند.