تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال جهانگردی

اولین کانال جهانگردی در دنیایی سه گانه!
فارسی
کره ای
انگلیسی
در سفر دور دنیا با ما همراه باشید

151

گردشگری

نام کاربری : world_air@