تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال جوک کلاسیک

کانال سراسر خنده و شادی البته بدون مطالب غیر اخلاقی و تبلیغات

16

تفریح و سرگرمی

نام کاربری : jokclassic@