تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال جوک

کانال جوک مخصوص افراد با نشاط
بیاین بد بود لفت بدید
قدمتون روی چشم

25

تفریح و سرگرمی

نام کاربری : jokkhone1@