تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال جوک

کانالی است که فقط در ان جوک گذاشته میشود

21

تفریح و سرگرمی

نام کاربری : jokehalalhalal@