تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال جک و سرگرمی

یکی از بهترین کانال های جوک وسرگرمی تلگرام

118

تفریح و سرگرمی

نام کاربری : khaandee_baazaar@