تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال حاجی جک

بزرگ ترین مرجع تخصی جک در ایران
بیا اگه خوب نبود نمون

128

تفریح و سرگرمی

نام کاربری : haje_joke@