تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال حامیان دکتر آیدا نعمت الهی

حامیان دکتر آیدا نعمت الهی نامزد انتخاباتی شیراز
دوباره شیراز
با توهستیم

23

مشاهیر

نام کاربری : aydanematollahi@