تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال حزب الهی روشن فکر

ارسال مطالب سیاسی اجتماعی فرهنگی طنز
و فایل های صوتی و تصویری گوناگون

21

مذهبی

نام کاربری : hezbolahi_roshan_feker@