تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال حمایت از کودکان زندانی

این کانال جهت حمایت از حرکت جمعیت امام علی برای کمک به کودکان زندانی ایجاد شده است!