تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال حمل و نقل داخلی ایران

ارائه اخبار و اطلاعات صنعت حمل و نقل داخلی

42

اخبار

نام کاربری : iran_transportation@