تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال حنظله (غسیل الملائکه)

این کانال به منظور آشنایی بیشتر با قرآن،اهل بیت و پیامبران ساخته شده است.
هر روز ۵ الی ۱۰پست گذاشته میشود.

12

مذهبی

نام کاربری : hanzaleh313@