تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال حوالی نگاه تو

صحبت از نگاه
ماندگار مخاطب خاص است
همان که در حوالی
نگاهش
دل و جان میلرزد ....