تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال خانه کباب رزماری

این کانال متعلق به مشتریان پرذوق و خوش اشتهای خانه کباب رزماری است.
در این کانال ما سعی داریم غیر از معرفی کبابهای خوشمزه، مطالبی مفید برایتان قرار دهیم.

167

آشپزی

نام کاربری : khanekababrosemary@