تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال خانواده ایده آل

کانال خانواده ایده آل با استفاده از منابع موثق و همکاری گروهی از دانشجویان و اساتید دانشگاه در راستای آگاهسازی مسائل خانواده، اخلاقی، روانشناسی و دینی راه اندازی شده است.

17

مذهبی

نام کاربری : idealfamily@