تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال خانواده جان باختگان

هدف كانون : هدف ما از تشكيل اين كانون حمايت از خانواده هاي قربانيان و جانباختگان و جلوگيري از نقض حقوق هموطنان و افشاي اعمال ظالمانه نظام به اصطلاح ”جمهوري اسلامي ”درسطح بين المللي مي باشد. كه اين مهم از طريق ارتباط با ارگانهاي بين المللي و حقوق بشري صورت ميگيرد.
در حقيقت يكي از اصليترين اهداف تشكيل كانون , اطلاع رساني گسترده اخبار و رويدادهاي نقض حقوق بشر در رابطه با افراد و خانواده هاي ايراني از طريق سايت كانون ”حمايت از خانواده جان باختگان و بازداشتي ها” و همچنين خبرگزاريهاي مختلف بين المللي و سايتها و كانونهاي حقوق بشري داخلي و بين المللي مي باشد و در اين زمينه از هر كمك و ارسال مطلبي براي سايت استقبال ميكنيم.

27

اخبار

نام کاربری : canoonjb@