تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال خبرنامه جوان

این کانال توسط جمعی از دانشجویان در راستای ارتباط با جوانان و به اشتراک گذاری نظرات و اخبار و سایر موضوعات در زمینه جوانان می باشد

41

اخبار

نام کاربری : khabarnamejavan@