تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال خبرگزاری بسیج پرس

آخرین اخبار "بسیج و سپاه"، رصد رسانه های ضدانقلاب و رویداد های مهم تهران و ایران

68

اخبار

نام کاربری : basijpress_ir@