تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال خبری تبلیغاتی سپاه

معرفی و شناخت بیشتر سپاه و اعلام عملکردهایش در تمامی موارد

29

اخبار

نام کاربری : pasdaran1357iran@