تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال خبری توسعه دهندگان

در این کانال، بروز رسانی های زبان های برنامه نویسی، کتاب های مفید، مقالات و سایت ها و در نهایت خبرهای مربوط به حوزه برنامه نویسی و توسعه نرم افزار معرفی می شود.

27

تکنولوژی و فناوری

نام کاربری : developernews@