تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال خبری ” قوچان ۲۴ “

کانالی خبری ، مخصوص قوچانیان سراسر کشور
همه با هم " به روز " باشیم
به دوستان قوچانی خود نیز معرفی کنید

24

اخبار

نام کاربری : quchan24news@