تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال ختم صفحه ای قرآن

ختم روزانه یک صفحه ازکلام الله مجید به همراه فایل صوتی ترتیل +متن فارسی ترجمه+ترجمه گویای فارسی

42

مذهبی

نام کاربری : quran_book@