تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال خدای غرور

حتی اگه دارو ندارم جفت کلیه هام باشه غرورمو زیرپام نمیذارم
جملات وعکس نوشته

94

تفریح و سرگرمی

نام کاربری : godtorment@