تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال خدمات فرش

ارائه ي اطلاعات لازم در مورد خدمات فرش اعم از ؛
شستشو و خدمات مرتبط

65

شرکت ها

نام کاربری : shiroghli_channel@