تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال خیریه ام.اس

اطلاعات و اخبار مفید راجع به بیماری ام.اس .عملکرد و فعالیت انجمن ام اس