تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال دارالاحادیث

کانال دارالاحادیث که دارای عکس و متون تکان دهنده و احادیث مذهبی میباشد.
"به راستی که راه خدا و اهل بیت از مستقیم ترین راه هاست"

60

مذهبی

نام کاربری : daralahadis@