تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال داریوش فرضیایی (عمو پورنگ)

تنها کانال رسمی داریوش فرضیایی (عمو پورنگ) در تلگرام

256

هنرمندان و بازیگران

نام کاربری : dariushfarziaee@