تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

اخبار روز دانشگاه
کانال دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا با ارائه مطالب گوناگون در حوزه های آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و دانشجویی در خدمت شماست .