تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال دانشگاه شهیدباهنر کرمان

اخبار مرتبط با دانشگاه

20

تحصیلات و دانشگاه

نام کاربری : shahidbahonarkerman@