تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال دانشگاه مجازی ایرانیان

این کانال با هدف در جریان قرار دادن ملت شریف ایران در تمامی زمینه های آموزشی،سرگرمی،اخبار،ورزشی و ...فعالیت میکند.

40

آموزش

نام کاربری : daneshgahemajazi@