تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال دختران چادری

گفتیم در دنیایی که از هرطرف به ارزشهایمان میتازند شاید بتوانیم قطره ای باران باشیم دراین شوره زار مردمان آخرالزمان و ما هم مدل زندگیمان،روش بودنمان و زیبایی آرمانها و دانسته هایمان را زمزمه کنیم دراین گروه ""دختـــران چـــادری‌""

1969

مذهبی

نام کاربری : clad_girls@