تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال درسی نهم

این کانال فقط برای درس اجتماعی طراحی شده است
نمیگم عالیه ولی خوب هست

81

آموزش

نام کاربری : nohom307@