تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال درهم برهم ( جوک )

طنز و جوک با حفظ ادب

20

تفریح و سرگرمی

نام کاربری : darhambarham_ir@