تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال دستادست – هنرهای دستی

این کانال جهت معرفی کسب و کار اجتماعی دستادست، محصولات دستساز، مطالب مربوط به کارآفرینی اجتماعی و هنرهای دستی ایجاد شده است